Custom Search

viernes, 25 de marzo de 2011

Simpson censureras i Schweiz

Det är inte första gången som The Simpsons censureras någonstans i världen, men det är ett speciellt tillfälle: myndigheterna i en kanal i Schweiz order om att inte utfärda kapitlen i den animerade serien där Homer skapar problem i kärnkraftverket där arbetat i över 20 år.

Chain chefer Tyskland - Schweiz SRF order om att inte utfärda kapitel i The Simpsons där Homer orsakar katastrofer och kärnkraftsolyckor vid anläggningen Mr Burns, eftersom allmänheten kan fortfarande känslig efter strålning läcker vid fabriken i Fukushima , Japan.

"Tänk, tänk, koncentrera sig, säger han till sig själv, Homer J. Simpson före TA - te-du trycker på knappen, oh, av en slump, lyckas rädda dagen och staden Springfield. Men i ljuset av vad som hände i Japan efter jordbävningen följt av tsunamin som drabbade ön, kan allmänheten stämningen har varit något känsligt.

"Vi beslutas från fall till fall. Om till exempel, i ett kapitel driva anläggningen, skulle utsläppen säkert vara ovälkommen," meddelade ledningen för SRF, som den ledande spanska dagstidningen ABC. Och naturligtvis är en dålig tid för skämt.

0 comentarios: